WARTBURG HOCKEY FESTIVAL

The U9 hockey girls played in the Wartburg Hockey Festival held @ Wartburg on 10 May.

U9 HOCKEY RESULTS
DSS vs WKS won 3-0
DSS vs Wembley won 5-0
DSS vs New Hanover Preparatory won 5-0